meditacija-zimskega-solsticija

Ponovno je prišel čas, da se poslužimo dejanj! Na ta prihajajoči zimski solsticij, se bomo združili in aktivirali svetlobno omrežje planeta – sidrali bomo energije Povzdignjenja1 in hkrati stabilizirali zavest človeštva v tolikšni meri, da bo populacija na površju planeta pripravljena na DOGODEK.

To meditacijo bomo kolektivno opravljali ob trenutku zimskega solsticija, dne 21. 12. 2016 ob 11:44 uri.

Vodena avdio različica meditacije bo objavljena na Povezovalniku Skupnosti Pripravimo se na Spremembo (COEO) na strani meditacij in bo naravnana tako, da se bo avtomatsko pričela ob pravem času meditacije:

https://prepareforchange.coeo.cc/meditate/?mid=527

Če se ne morete prijaviti na stran meditacij Pripravimo se na Spremembo, lahko vodene avdio različice meditacije najdete tudi na Youtubu.

Posnetek vodene meditacije v angleščini: https://youtu.be/1rP7aJYW9uE

(posnetek vodene meditacije v slovenščini se nahaja pod navodili)

NAVODILA:

1. Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti.

2. Navedite vaš namen uporabe te meditacije kot orodja za sprožitev Dogodka.

3. Medtem, ko boste trikrat zapeli mantro OM, vizualizirajte izžarevanje stebra briljantne bele svetlobe iz Vira preko Galaktičnega Centralnega Sonca2 skozi vašo čakro zvezde duše, ki se nato preko vašega telesa povezuje s središčem Gaje. Sedaj vizualizirajte še en steber briljantne bele svetlobe dvigovati se iz središča Gaje preko vašega telesa navzgor proti nebu k vsem bitjem Luči našega Sončnega sistema in galaksije. Sedaj sedite v dveh stebrih Svetlobe, katerih Svetloba istočasno potuje navzgor in navzdol. Te stebre Svetlobe ohranite aktivne nekaj minut.

4. Povežite se s čakrami zvezde duše vsakega delavca Luči na planetu – povabite višje jaze 144.000 članov Reda Zvezde, naj se aktivirajo in prebudijo k njihovim posameznim misijam.

5. Povežite se s čakrami zvezde duše vseh bitij Luči našega Osončja in galaksije, vključno z Agarčani, Aštar komando in Galaktično Konfederacijo, ki nam vsi pošiljajo tako veliko Luči, vodenja in energetske podpore.

6. Opazujte ta kolektivni žarek Svetlobe širiti se v Svetlobno Omrežje Zemlje, sidrati se v srce Gaje in se povezovati s trajno svetlobo, ki izžareva iz jedra Zemlje. Opazujte širjenje te Svetlobe navzven po energetskem omrežju na površju Zemlje in nato po celotnem Sončnem sistemu.

7. Vizualizirajte to Svetlobo raztapljati vsa negativna čustva in vedenjske vzorce, prinašati pravico, resnico in ljubeče interakcije med vsemi ljudmi, ki živijo na površju Zemlje.

8.Vizualizirajte Boginjo Dou Mu spuščati se po tem stebru Svetlobe in človeštvu prinašati mir.

9. Vizualizirajte popolno Razkritje in sprostitev vseh informacij preko javnih medijev o prisotnosti izvenzemljanov na Zemlji. Vizualizirajte nastanek novega pravičnega finančnega sistema za vse. Vizualizirajte Prvi Stik z dobrohotnimi izvenzemeljskimi rasami. Vizualizirajte odvijanje Dogodka, ki bo končno osvobodil planet Zemljo. Vizualizirajte vsa človeška bitja ponovno imeti stik s svojimi duhovnimi družinami in vodniki.

Zmaga Luči!

Posnetek vodene meditacije v portugalščini: https://www.youtube.com/watch?v=KxOpDiUgmDc

Posnetek vodene meditacije v španščini: https://www.youtube.com/watch?v=poJSmBoEczs

Posnetek vodene meditacije v češčini: https://www.youtube.com/watch?v=zej-bSRNrU4

 

Opombe prevajalke:

1 Povzdignjenje – energetsko pospeševanje pretvorbe vseh fizičnih snovi v lažje (svetlejše) in višje frekvence. Zemlja in vsi njeni prebivalci z njo gredo skozi ta proces. Dvigamo se iz tretje dimenzije (grobi-snovni svet) v četrto dimenzijo (nefizični prehod) in pojavili se bomo v peti dimenziji – časovno prostorski (nežno materialni svet). Na internetu boste v slovenščini našli poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi izraz vnebovzetje. Povzdignjeni (Vnebovzeti) Mojstri  Modrosti so duše, ki so pridobile mojstrstvo skozi mnoga zemeljska življenja, da bi vodili človeštvo in iz višjih nivojev predstavili (oznanjali) načrt povzdignjenja (vnebovzetja).

2 Galaktično Centralno Sonce – nebesno telo v ozvezdju strelca, srce galaksije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here