O nas

O tej spletni strani, Mreži PSNS in Svètu

Spletna stran PrepareforChange.net

Ta spletna stran je bila ustvarjena kot glas skupin Nove Družbe, ki so se ustvarile na konferenci Nove Družbe maja 2013. Na začetku je spletna stran povabila ostale sledilce Cobre, da se pridružijo Mreži in Skupinam za Pripravo na Dogodek in pomagajo ustvariti Novo Družbo. Sedaj ima stran sto tisoč ogledov na mesec in pet tisoč članov, 700 dostopnih člankov in informacije, ki so potrebne za organizacijo in pripravo skupin za Dogodek in ustvarjanje Nove Družbe. Spletno stran se podpira z donacijami, za njo skrbi osebje prostovoljnih spletnih profesionalcev z mandatom za postavitev strani, ki bo sposobna sprejeti pritok obiskovalcev, ki je pričakovan za čas Dogodka, pa tudi podpirati Iniciative Nove Družbe, zaprošene s strani sodelujočih in voditeljev skupin.

Povezovanje udeležencev s celega sveta je postala osrednja naloga spletne ekipe, ki dodaja nove jezike in možnosti socialnih omrežij, za boljšo lokalno in globalno komunikacijo. Jezikovne možnosti ponujajo celotno spletno stran v svoji poddomeni v izbranem jeziku, vključno s hrbtiščem v tem jeziku. Možnosti Socialnih omrežij je narejena za združitev vseh jezikov s skupno podatkovno bazo, ki omogoča članom povezovanje z vsemi, ne glede na jezik, ki ga govorijo.

Prizadevno širjenje v več jezikov potrebuje veliko spletno ekipo, ki bo kos zahtevam, ki jih naredi vsak jezik s svojo celovito spletno stranjo, kot tudi menedžment vseh delov strani, torej vsak jezik bo potreboval okoli šest ljudi, ki bo stran vzdrževalo in jo ohranjalo aktualno.

Mreža Pripravimo se na Spremembo

Globalna mreža Skupin za Podporo Dogodku in Sestrstva Vrtnice se je ustanovila s člani, ki so se združili preko te strani. Od maja 2013 se je oblikovalo 800 skupin na vseh kontinentih planeta. Naša podatkovna baza našteva le približno polovico teh skupin zaradi izgube podatkov leta 2014, vendar jih veliko obstaja tudi na Facebooku.

Ne glede na to, ali je nekdo v Skupini Nove Družbe, vsakdo pripada Mrežni Skupini, ker so bolj bazirane na lokaciji ali mestu prebivališča kot pa na veščini ali talentu, ki si ga član izbere, da ga bo prispeval. Mrežne Skupine se zbirajo okoli mest in planirajo sestanke ob nedeljskih večerih, kjer si izmenjujejo ideje in strategije za Dogodek in opravljajo močne meditacije za pomirjanje in povezovanje globalne populacije z višjimi frekvencami.

MainBannerNewsletter

Svèt Pripravimo se na Spremembo

Svèt Pripravimo se na Spremembo sestavljajo Voditelji Skupin in njihovi sopredsedniki šestih Skupin Nove Družbe in dveh vseobsegajočih Mrežnih Skupin, kar tvori šestnajstčlanski svèt. Svèt se preko glasovnega klica sestaja vsak teden, kjer deluje kot okrogla miza, ki omogoča Skupinam Nove Družbe in dvema vseobsegajočima Mrežnima Skupinama izmenjavo idej in mnenj pred glasovanjem o izdatkih in politiki za osem skupin. Z Voditelji Skupin lahko komunicirate z uporabo asistenčnih obrazcev, katerih povezave so spodaj:

Vsaka izmed teh skupin ima individualen obrazec z izčrpnim avtomatskim odgovorom, ki nudi najnovejše informacije o aktivnosti Skupin s povezavami do spletnih strani, ki lahko pomagajo.