Konfederacija Gaja

Konfederacija Gaja je svetovna spletno omrežje, ki je osnovano na namenu sodelovanja in enotnosti med različnimi pristnimi skupinami in posamezniki, ki navkljub njihovim navideznim razlikam delujejo za isti cilj osvoboditve in miru.

Kaj je konfederacija? Po definiciji je to svobodna, nevezana struktura, ki ne vsebuje avtoritete (nasprotno od federacije) in v kateri vsi njeni člani vedno ohranijo svojo lastno avtoriteto ter spoštujejo medsebojne razlike. Namen te strukture je medsebojna podpora in harmonija v delovanju. Konfederacija Gaja je zasnovana preprosto na energetski nameri, tu se ne zahteva nobene norme ali obveznosti za sodelovanje, vse je odvisno od svobodne volje vsakega posameznika, ki je vanjo vključen.

Člani Konfederacije Gaja se povezujejo preko naslednje temeljne izjave:

» Mi, kot člani Konfederacije Gaja, prepoznavamo in se zavedamo, da kljub vsaki navidezni razliki vsi delujemo za isti cilj osvoboditve in miru planeta Zemlja in vseh njenih prebivalcev, za spoštovanje univerzalnih zakonov in za popolno povezavo z Enim/Virom/Stvarnikom vsakega čutečega bitja.

Mi razumemo, da ta konfederacija ni hierarhična zgradba, temveč svobodna konstruktivna struktura, ki se ne more nikoli osredotočati na enega ali nekaj njenih članov. Vsi člani konfederacije so enakopravni.

Mi prepoznavamo vse naše individualnosti, to, da imamo kot posamezniki svojo lastno pot, zato nas ne obvezuje nobena dogma in naša različna mnenja so spoštovana.

Mi razumemo tudi našo enotnost in to je tisto, iz česar ta konfederacija izhaja: ko delujemo za isti cilj, prepoznavamo nujnost podpore eden drugemu, toliko kot je le mogoče, saj je medsebojna podpora zapisana v sami naravi življenja.

Mi se zavedamo, da ima vsakdo izmed nas svojo vlogo, svoj del sestavljanke, edinstven namen in mesto znotraj mandale, ki jo skupaj oblikujemo.

Mi razumemo, da se na Zemlji dogaja veliko sprememb in še veliko več jih prihaja, zato sta naša združenost in sodelovanje potrebna za harmonično in stabilno tranzicijo.

Mi razumemo, da nas ta konfederacija nikoli ne more zavezati nobeni dolžnosti, ki ni v skladu z našo svobodno voljo. To je preprosto le energetska namera ustvarjanja harmonije, sloge in povezave v planetarnem omrežju za osvoboditev in mir.

~ Konfederacija Gaja«

internetna stran Konfederacije Gaja: http://gaiaconfederation.blogspot.si/