Programi za spremembo

Programi za Spremembo so namenjeni biti katalisti za vseobsežen družbeni evolucijski napredek. So združen trud vseh skupin PSNS pri ponujanju modelnih programov uslug za osnovne družbene potrebe, ki bazirajo na principih sodelovanja. S povezovanjem talentov vseh skupin pri ustvarjanju odprtokodnih organizacijskih struktur, s spletnimi podatkovnimi bazami, obrazci in iz spleta prenosljivimi PDF dokumenti za spodbujanje lokalnih in regionalnih skupin, bo paket Program tem skupinam omogočil organizacijo in priskrbel usluge skupnostim, kjerkoli že so.

Meni Programi za spremembo spletne strani Pripravimo se na Spremembo, se osredotoča na vpeljevanje osnovnih uslug za Novo Družbo, usluge ki uporabljajo talente in sposobnosti vseh Skupin Nove Družbe za reševanje vsakdanjih problemov dobrega življenja. Te aktivnosti lokalnim skupinam zavzamejo precej časa truda s koordiniranjem globalnih standardov in smernic. Te aktivnosti vodijo v osnovanje institucionalnih organizacij, katerim je namenjeno obstati in rasti brez nadaljnje pomoči PSNS.

Prostovoljci, ki delajo preko te spletne strani, lahko spremenijo te iniciative Nove Družbe v delujoče koncepte za lokalne skupine, ki lahko nadalje gradijo z lastnimi sredstvi, osebjem in pogodbenimi obveznostmi njihovih skupnosti. Podatkovna baza spletne strani se bo sčasoma razvila v novo in neodvisno spletno stran, osredotočeno na Program, povezave na PSNS pa bodo vodile to tega programa.

Svet okoli nas se bo spremenil. Imamo priložnost ustvarjanja novih načinov opravljanja stvari, pomembnih stvari, ki bodo postale osnovne storitve boljšega sveta. S tem znanjem smo tukaj, da položimo nove temelje na katerih se lahko razvija Nova Družba, kjer vsi ljudje uspevajo in so Galaktična bitja, za katere so se rodili, da bodo bili.

Mreža prostovoljcev Pripravimo se na Spremembo je sestavljena iz ljudi iz celega sveta, ki se zavedajo, da moramo sami zase prevzeti odgovornost, da je “vodstvo” družbe zavzela majhna elita, ki je usmerjala vse, kar je denar lahko kupil za uresničitev njihovih zelo sebičnih ciljev. Zato smo mreža prostovoljcev, ki uporablja odprtokodno tehnologijo, saj se ambicije teh sebičnežev lahko zaustavi samo s predanostjo plemenitih mož in žena. Ponosni smo na delo drug drugega za ustvarjanje funkcionalnih rešitev za vse ljudi na planetu, pomembno je, da se ves ta trud razvije iz temeljev predanih članov PSNS. Oglejte si naštete Programe in premislite, če bi radi sodelovali.

Investicijski program za humanitarne projekte: Pričakovana sprememba v načinu delovanja monetarnega sistema bo omogočila vzpon novih načinov poslovanja. V ospredju tega je predanost organizatorjev novega finančnega sistema k financiranju humanitarnih projektov, ki bodo pomagali popeljati planetarno populacijo v bolj enotno raven blaginjo z investiranjem v stanovanjske objekte, zdravstvo in izobraževanje. Ti cilji zahtevajo precejšnjo količino časa in energije vseh, ki si jih prizadevajo izpolniti. Družbeni podjetniki, ki imajo zagon in strast za upravljanje teh nalog, bodo za uspešne rezultate potrebovali asistenco za razvoj predstavitev in profesionalna poslovna razmerja. Humanitarni investicijski programi PSNS se bodo osredotočili na snovanje kadra, sestavljenega iz moških in žensk sposobnih pomagati tem predanim posameznikom doseči njihove humanitarne cilje. Velik del te pomoči bo ustvarjanje spletnih sredstev, ki bi bila na voljo preko te ali sorodnih spletnih strani. PSNS je že razvila predane vire financiranja, ki bodo pred nadaljevanjem obratovanja potrebovali primerno dokumentacijo, vendar bolj kot dokumentacija, so za uspeh potrebne osebne, družbene in profesionalne spretnosti. Naš izziv je kako hitro lahko ugodimo zahtevam in kako hitro zrasti po spremembi. Če imate veščine, ki bi pomagale lokalnim skupinam ustvariti delujoč proračun za izpolnitev njihovih ciljev, se prosimo Prostovoljno javite Ekipi za pomoč financiranja.

Program za načrtovanje globalnih skupnosti: Ta program naslavlja integracijo novih tehnologij in filozofij v vsakodnevne življenjske stile vseh živečih na Zemlji. En pristop o katerem se premišljuje, je ustvariti dvanajst kanalov potrebnih načrtovalnih služb, zato da lahko skupnosti izberejo kar jim najbolj ustreza. Tukaj ima smisel koncept “prilagajanja”, vsak kanal tehnologij se ujema z ostalimi v načinu združevanja in usklajevanja.

Osvoboditev naših družb izpod matrice nadzora bančništva, energije, petrokemikalij in farmacevtskega zdravstvenega sistema, bo ustvarilo potrebo po načinu življenja ljudi, ki bo omogočil ljudem ostati v njihovih soseščinah in uporabiti njihov čas in trud za polno življenje znotraj takih razdalj, ki bi se jih dalo prepešačiti od njihovega doma. V tej novi družbi, bo potovanje bolj na izbiro kot nujno. Vloga PSNS pri porajanju tega novega življenjskega stila je prenesena iz našega poudarka na skupnosti uma, ki uporablja internet za ustvarjanje tehničnih uskladitev, ki lahko opravijo stvari. V tem primeru je prednost in razlog za naše sodelovanje usklajevanje filozofije s tehničnimi zmožnostmi za povezovanje ljudi sposobnih ustvarjanja večplastnega načrta za usluge skupnosti, temelječih na novih tehnologijah. Če se vam zdi sodelovanje pri ustvarjanju novih skupnosti primerno za vas, se prosimo pridružite razgovoru.

Program obnove narave vključuje ustvarjanje povezav zainteresiranih skupin okoli specifičnih delov narave. Primaren namen je identificirati prostovoljce, ki se lahko na isto lokacijo v naravi vrnejo dvakrat na leto za naloge kot so spremljanje, poročanje, popravilo ograj, rezervoarjev, gnezdišč in zagotavljanje sposobnosti obstoja naravnega okolja v luči prodiranja divjih živalih in invazivnih vrst. Cerkvene skupine, šolski klubi, taborniki, skavti, mladinski programi vseh delov družbe, so primerni kandidati za to prostovoljno delo. Zemljišča bodo variirala, vendar so ranči, javni parki, državne agencije in nacionalne organizacije, kot je Ministrstvo za Okolje in prostor (podobno za ostale države) ter ostale privatne skupine, najbolj verjetna območja za redno vzdrževanje. Vsi sodelujoči bodo vir znanja, kot so agencije za gospodarjenje z divjino, oddelki za ribištvo in drugih področij predanih naravnemu okolju. Ena izmed ključnih vlog tega programa je združevanje različnih skupin pri reševanju okoljskih in ekoloških problemov določenega območja. Razlog za uspeh programa je v tem, da bo ustvaril predloge, ki bodo prinesli koristi za vse sodelujoče strani, saj bo veliko predelov prepoznanih kot pomoči potrebnih, vendar bo razlog za neprizadevnost pomanjkanje denarja in organizacije. Ta program lahko za celostno reševanje uporabi to, kar je na razpolago od vseh sodelujočih strani in začne se z zbiranjem informacij glede predlagane rešitve, kar je nekaj, kar lahko naredimo. Če je visoko profesionalno povezovanje v imenu naravnega okolja nekaj, kar bi radi počeli in bili kontakt za obnovitelja narave, se prosimo prostovoljno javite.

Program Meta-Otrok je za otroke. Ko so se naše globalne družbe selile s podeželja v industrijska mesta, je umetnost vzgajanja otrok utrpela izgubo naravnega okolja, kjer bi otroci lahko tekali in se igrali brez strahu ali strogega nadzora. V našem preveč gospodarnem svetu lahko opazujemo otroke vstopati v šolo s pomanjkanjem nevrološkega razvoja za funkcioniranje v izobraževalnem okolju. Šolski sistemi se soočajo z otroci, ki ne morejo zvočno, verbalno ali vizualno procesirati informacij, ne morejo sedeti pri miru ali opravljati nalog, katere so jim bile naročene. Medtem ko mnogo ljudi krivi šole, okolje ali prehrano, je najboljši odgovor začeti učiti starše osnove nevrološkega razvoja, saj lahko iz tega osnovnega znanja razumejo, kako pomembno je biti prijazen, tkati vezi s svojim otrokom, primerno prehranjevanje ter počitek in mogoče najbolj pomembna je nuja primerne vsakodnevne stimulacije. Poudarek Meta-Otroka je na zgodnejših letih, vendar osnovne informacije, ki jih ponuja, priskrbijo temelje za preostalo otroštvo z učenjem staršev podpiranja potreb njihovega otroka za zdravo rast in razvoj. Kmalu bom objavil članek uvod v Meta-Otroka, zato da se to pomembno idejo za Program lahko v celoti razume. Če razumete razliko, ki jo lahko zgodnja intervencija naredi vsem otrokom in bi želeli pomagati, se prosimo prostovoljno javite k razvojni ekipi Meta-Otrok.

Program brezplačne energije se vrti okoli omogočanja informacij in treninga biti na voljo za zainteresirane posameznike po vsem svetu, omogočiti razumevanje vseh vključenih spremenljivk pri razvijanju dokončne inštalacije brezplačne energije za njihov dom, skupnost ali podjetje.

Program sosedskih vozlišč brezžične neodvisnosti je odprtokodni projekt za izdelovanje programskega paketa in opreme za lokalno brezžično infrastrukturo, zmožno posredovanja podatkov, glasovnih sporočil, teksta in videoposnetkov soseski neodvisno od internetne povezave. Medtem ko je internet najboljši način deljenja informacij, ni najbolj pametno pričakovati, da bodo osnovne funkcije za lokalno produktivnost, kot je deljenje lokalnih glasovnih sporočil ali podatkov, odvisne od globalnega interneta, ki bi lahko v nujnih primerih bil nezanesljiv. Ta program si bo prizadeval združiti vse univerze z uporabo odprte kode za vključevanje tega v njihov učni načrt in postati del globalnega truda pri zviševanju standarda življenja v neurbanih področjih. Za prebiranje članka o tem konceptu si oglejte Sosedska vozlišča: Ključ globalne svobode in obilja.

Ideja ustvarjanja programov, ki lahko našim članom pomagajo izgraditi novo družbo, se nam pri PSNS zdi očitna. To so programi, za katere naši člani že imajo veščine, vendar potrebujejo okvir, znotraj katerega lahko delajo. Naj si bo biti član skupnosti, pomaganje naravi ali podpiranje zdravega razvoja otrok, vsi na nek način že sodelujemo, zato se glede tega zdi pametno biti proaktiven.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here