Naključnost

Objavila Dane Arr na glavni strani PSNS dne 02. 02. 2016.

Original napisal Untwine (recreatingbalance1.blogspot.com) dne 25.02.2015.

Naključnost - Erial Ali

Vir / Stvarnik tega vesolja je prisoten po vsem stvarstvu in je osrednji aspekt vsakega izmed nas. Vsi smo del njega, hkrati pa je onstran nas. Ne moremo ga najti nikjer, v nobenem času ali prostoru katerekoli dimenzije. Prostorsko-časovni kontinuum je kreacija Vira za zrcaljenje in raziskovanje samega sebe. Vir za raziskovanje stvarstva neprenehoma dela, improvizira.

read more